Partnerskaber

Partnerskaber – præmissen er åbenhed og samarbejdePræmissen i partner- og samskabelsesparadigmet er forenklet sagt, at man i stedet for at konkurrere eller fokusere på modsætninger, arbejder ud fra en ligeværdighed, hvor man ser på de fælles interesser i at skabe bedre løsninger til gavn for samfundet og slutbrugere af ydelsen – og til gavn for de partnere, som stiller viden og ressourcer til rådighed i projektet. Det betyder også, at man må have en åbenhed for at forstå hinandens perspektiver og skabe gennemsigtighed om egne motiver for at deltage. Heri ligger implicit at optræde uegennyttigt og med en forståelse af, at vi alle bidrager til et højere formål, samtidigt med at partnerne opnår en eller anden værdi gennem projektet.


Kend deltagernes motivation og rolle i projektet


Men det er altså i teorien. For virkeligheden er ikke endimensionel, og det er forståelsen af ’værdi’, naturligvis heller ikke. Værdien i partnerskabsprojekter kan handle om alt fra udviklingen af et produkt og viden, økonomi og besparelser, inddragelsen og samarbejde af parterne. Det kan også handle om at sikre sig indflydelse, som gavner forretningens (sær)interesser. Selv om der ofte er enighed om, hvad det overordnede formål, der ligger til grund for partnerskabet, så bliver projekterne ofte krydret med – nogen ville skrive gennemsyret af – at deltagerne også er med i projekterne for at tilgodese egne interesser og interesser i de organisationer, de repræsenterer. Det er den virkelighed – mere end noget andet – projektleder af partnerskaber skal håndtere.


På et seminar blev jeg engang spurgt: Jamen, gælder det ikke andre projekter, hvor man samarbejder på tværs af aktører? Jo, det gør det. Forskellen er bare, at vi i partnerskabsprojekter har enighed om målet som udgangspunkt. Vi tager som udgangspunkt, at alle deltagere bidrager ind i et formål, der rækker ud over egne interesser. I praksis kan man godt have en leverandør, som måske ’blot’ er betalt for at bidrage med en bestemt leverance, og derefter er ud af projektet igen. Pointen er derfor, at man i partnerskabsprojekter bør gøre det ret klart, hvem der er med i projektet, hvad de bidrager med til bordet, og hvad de forventer at få ud af projektet. Det er forudsætningen for, at deltagerne kan bidrage til at hjælpe hinanden med at opnå deres individuelle mål, som også er en forudsætning for at nå det fælles overordnede mål.