CO-CREATION

 

CO-CREATION

 

MENINGSFULD VÆRDISKABELSE I CO-CREATIONPROJEKTER

 

MASTERAFHANDLING FRA MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE

 

Samskabelsesparadigmet vinder i stadig stigende grad frem som en strategisk ledelsesramme i både offentlige og private virksomheder. Kendetegnet for co-creation er, at vi gennem samarbejde skaber værdi for alle involverede parter.

 

Potentialet er uden tvivl stort. Paradigmet åbner op for nye måder at tænke samarbejde på. Der er imidlertid mange spørgsmål, man bør forholde sig til, før værdien bliver en realitet. Og der er mange steder, det kan gå galt, hvis rammerne og mindsettet ikke er på plads.

 

I min masteropgave ”Meningsfuld værdiskabelse i co-creationprojekter”, kan du læse om nogle af de muligheder og faldgrupper, projektledere og deltagere i co-creation projekter bør tage højde for, hvis de vil høste værdien i projekterne.

 

Masteropgaven vandt Master of Public Governanceprisen i 2018

 

Meningsfuld værdiskabelse i co-creationprojekter