Inspiration


INSPIRATION & VIDENDELING


 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP


 

Visionen med Refleksiv Ledelse er at skabe rum til at se på sin egen ledelse lidt udefra. Det kan for eksempel ske gennem samtaler, artikler, mentoring og inspirationsoplæg og drøftelser med andre, der arbejder med lignende problemstillinger. 

 

MENTORSAMTALER


 

Refleksiv ledelse handler om, at skabe sig rum til at se på sig selv som leder, eller at se sit ledelsesrum med nye øjne. Har du brug for et mentorforløb til at vende aktuel problemstilling, eller ønsker du et mentorforløb, så kontakt mig.

 

Længere mentorforløb


Et mentorforløb hos REFLEKSIV LEDELSE strækker sig over 5 gange, hvor vi mødes virtuelt eller fysisk. Varigheden er 60-75 min. Mentorforløb er individuelle fra person til person. Du skal forvente, at du forbereder dig til møderne, og du vil skulle reflektere over de problemstillinger, du arbejder med mellem møderne.

 

Hurtig selvindsigt

’Hurtig selvindsigt’ er for dig, der har brug for et hurtigt indspark udefra. Her kan 1-2 møder være nok til at komme videre.

 

ARTIKLER


 

Hvordan skaber co-creation-projekter værdi?

Interview i MPG nyhedsbrev december 2018

 

NETVÆRK


 

Refleksiv Ledelse vil etablere et netværk for ledere, projektledere og andre, der arbejder med strategisk ledelse og udvikling på tværs af organisa-tioner, og som har lyst til at undersøge og dele erfaringer med andre. 

 

Målet er at behandle temaer, som har fokus på tværorganisatorisk ledelse og samarbejder, samskabelse, partnerskaber o.l. 

 

Netværket er under udvikling. Hvis du har interesse i at være med, så kontakt mig. 

 

FOREDRAG OG SPARRING


 

Står din organisation eller dit projekt brug med nogle særlige problemstillinger i forhold til at arbejde med strategisk udvikling, samarbejder på tværs af flere virksomheder eller i store organisationer, så er I velkomne til at booke mig til et møde eller foredrag. 

 

QUICK LINKS


 

 

FORSIDE  |  CO-CREATION | INSPIRATION | KONTAKT

 

Copyright © All Rights Reserved